General

welkom op lotgenoten wijzer

De nieuwe informatiepagina door lotgenoten vóór lotgenoten en hun omgeving !

Als lotgenoten weten wij maar al te goed waar je tegenaan loopt. Vandaar dat wij op een bepaald moment gedacht hebben "dat kan beter én veel gemakkelijker !

Logo Lotgenoten Wijzer
Vandaar dat wij Lotgenoten Wijzer opgericht hebben !

Hier vind je niet alleen de noodzakelijke informatie maar kan je ook je omgeving informatie laten inwinnen op een voor iedereen begrijpbare manier.

AFWIJKEND;
Het kan voor komen dat de informatie hier, afwijkt van de informatie welke men elders kan vinden. Dit komt omdat wij als lotgenoten niet alleen klakkeloos overnemen wat er elders gezegd word máár dat we de ervaringen van daadwerkelijke lotgenoten als ervaringsdeskundige mee laten wegen als daar duidelijke aanwijzing toe is dat dit nodig is. Bovendien bestuderen wij niet alleen de info welke op Nederlandse sites terug te vinden is, maar bestuderen en vergelijken we alles wat er waar dan ook ter wereld gepubliceerd word aan
bevindingen en resultaten.

Dit lijd soms tot enorme stappen vooruit en begint bij het zélf behouden van de regie als lotgenoot !

Uiteraard kunt u nog veel meer over Lotgenoten Wijzer NL lezen in de rubriek "General" bovenaan in het menu aan de linker zijde.

LET OP:Lotgenotenwijzer word beheerd door lotgenoten. Wij zijn dus géén artsen en kunnen dan ook om die rede nóóit persoonlijk medisch advies geven.
Hier voor verwijzen wij u terug naar uw behandelaar.

Copyright Lotgenoten Wijzer .nl 2014. All Rights Reserved.